Kvalitet och Miljö

 

Ah-Production AB arbetar med en medveten satsning på kvalitetssäkring och aktivt miljötänkande. Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö är likvärdig enligt standarden ISO 9002 respektive ISO 14001.

Vår strävan skall alltid vara fortlöpande utveckling och effektivisering, där vi skall sätta kvalitén och kunden i första rummet. I vår kvalitetspolicy poängterar vi att vi skall verka för att förtroende skapas för våra produkter och resurser så att marknaden uppfattar oss som en långsiktigt trygg leverantör och entreprenör.

Med våra leverantörer, och anställda pågår ständigt en dialog för kvalitets-säkring, liksom en kretsloppsorienterad attityd i arbetet med miljöfrågor.

Våra rutiner, Er säkerhet

- Att leverera den rätta kvalitén.
- Att leverera i rätt tid.
- Att leverera med en sund ekonomi.
- Att leverera på ett sådant sätt att vi är välkomna igen.